Oceanski prijevoz

Puni kontejner - FCL

 • Ako imate veću posiljku mi vam možemo osigurati ( samo za vas ) jedan ili više kontejnera.
 • Ovisno o veličini – zapremnini i vrsti robe vi odabirete ( u dogovoru sa nama ) veličinu kontejnera i eventualno broj kontejnera.
 • U ovaj kontejner ili kontejnere se krca isključivo vaša roba više.
 • Vi ( u dogovoru sa nama ) određujete datum i vrijeme dostave praznog kontejnera na mjesto ukrcaja više.
 • Ne postoje ograničenja oko mjesta ukrcaja ( USA ) ili odredišta.

Naša uluga prijevoza čitavog kontejnera ( FCL ) može biti::

OD VRATA DO VRATA ( Door to Door )

 • Vi odabirete (u dogovoru sa nama) datum i vrijeme dostave praznog kontejnera na adresu za ukrcaj (to može biti vaša privatna adresa ili poslovna ili neko skladište u kojem se nalazi vasa roba).
 • Vi organizirate ukrcaj i učvršćivanje robe u kontejner.
 • Nakon ukrcaja mi ponovo preuzimamo kontejner, prevozimo ga natrag u luku, krcamo na brod, prevozimo do odredišne luke te do vaše adrese na odredištu.
 • Na odredištu vodimo računa o carinskoj proceduri i pomažemo oko carinjenja vaše pošiljke.
 • Carina i porez na odredištu su vaša odgovornost i idu na vaš teret.

OD LUKE DO VRATA (Port to Door)

 • U dogovoru sa vama mi napravimo rezervaciju (booking) kontejnera sa brodskom kompanijom.
 • Nakon konfirmacije od strane brodske kompanije vi organizirate preuzimanje praznog kontejnera i prijevoz istog do adrese ukrcaja.
 • Vi organizirate ukrcaj iI učvrsćivanje robe u kontejner.
 • Nakon ukrcaja vi organizirate prijevoz nakrcanog kontejnera natrag u luku ili željeznicu ovisno o putu (routing) kojim će kontejner ići prema odredištu.
 • Nakon što ste dostavili kontejner natrag u luku mi ga krcamo na brod, prevozimo do odredišne luke te do vaše adrese na odredištu.
 • Na odredištu vodimo računa o carinskoj proceduri I pomažemo oko carinjenja vaše pošiljke.
 • Carina i porez na odredištu su vaša odgovornost i idu na vaš teret.

OD VRATA DO LUKE ( Door to Port )

 • Vi odabirete (u dogovoru sa nama) datum iI vrijeme dostave praznog kontejnera na adresu za ukrcaj ( to može biti vaša privatna adresa ili poslovna ili neko skladište u kojem se nalazi vaša roba ).
 • Vi organizirate ukrcaj i učvršćivanje robe u kontejner.
 • Nakon ukrcaja mi ponovo preuzimamo kontejner, prevozimo ga natrag u luku, krcamo na brod, prevozimo do odredišne luke.
 • Nakon sto je kontejner stigao u odredišnu luku sve daljne aktivnosti oko preuzimanja, carinskog posredovanja te prijevoza istog do adrese su vaša obaveza i idu na vaš teret isto kao i carina iI taxa na odredištu.

OD LUKE DO LUKE (Port to Port)

 • U dogovoru sa vama mi napravimo rezervaciju (booking) kontejnera sa brodskom kompanijom.
 • Nakon konfirmacije od strane brodske kompanije vi organizirate preuzimanje praznog kontejnera i prijevoz istog do adrese ukrcaja.
 • Vi organizirate ukrcaj iI učvršćivanje robe u kontejner.
 • Nakon ukrcaja vi organizirate prijevoz nakrcanog kontejnera natrag u luku ili željeznicu ovisno o putu (routingu) kojim će kontejner ići prema odredištu.
 • Nakon što ste dostavili kontejner natrag u luku mi ga krcamo na brod, prevozimo do odredišne luke.
 • Nakon što je kontejner stigao u odredišnu luku sve daljne aktivnosti oko preuzimanja, carinskog posredovanja te prijevoza istog do adrese su vaša obaveza i idu na vaš teret isto kao i carina i porez na odredištu.

Upotreba čitavog kontejnera - FCL

 • Mi dostavljamo prazni kontejner do vaše kuce, apartmana, poslovnog prostora ili skladišta gdje vam se nalazi roba za ukrcaj.
 • Ukrcaj kontejnera vršite ( organizirate ) vi ili na vaš zahtjev mi vršimo ( organiziramo ) ukrcaj.
 • Kontejner vam možemo ostaviti na raspolaganju na adresi za ukrcaj 1 – 5 dana.
 • Isto tako ako vam to više odgovara robu možete dostaviti u naše skladiste pa onda mi vršimo ukrcaj i slaganje robe u kontejner posebno ako uz ostalu robu šaljete iI automobil koji zahtjeva posebnu proceduru ukrcaja i učvršćivanja u kontejneru.
 • Znači u kontejneru se nalazi samo vaša roba koji se nakon ukrcaja zatvara i pečati ( Sealed )..
 • Kontejner se slijedeći put otvara na odredištu prilikom carinskog pregleda.

Dostava i ukrcaj kontejnera - FCL

 • Vi određujete datum iI vrijeme kada vam se iI gdje prazni kontejner treba dostaviti
 • Postoje dvije opcije za dužinu zadržavanja – krcanja kontejnera i o tome ovisi i cijena:
  • Nekoliko sati za ukrcaj ( 2 sata free a preko toga se svaki započeti sat čekanja dodatno naplaćuje ) gdje kamion čeka da se kontejner nakrca i odmah ga odvozi natrag u luku.
  • Najčešće se koristi praksa da se prazni kontejner dostavi i ostavi na adresi ukrcaja recimo u Petak tako da imate čitavi vikend za ukrcaj a mi se sa kamionom vratimo kada je ukrcaj gotov u Ponedjeljak, Utorak ili najkasnije Srijedu i vozimo kontejner natrag u luku.

Djelomično zapremljen kontejner - LCL

 • Za vaše manje pošiljke ( 1, 2, 3…kubična metra ili 1,2,3….palete ili automobil ili…itd itd ) kada vam ne treba čitavi kontejner.
 • Nije potrebno da birate veličinu kontejnera
 • Vi odabirete dali ćemo mi preuzeti pošiljku na vašoj adresi li ćete je vi dostaviti u nase skladište. 
 • Vi odabirete dali ćete na odredištu pošiljku preuzeti sa našeg skladišta ili će vam ista biti dostavljena na adresu.
 • Vaša pošiljka će biti ukrcana u kontejner (konsolidirana) sa pošiljkama drugih pošiljaoca koji idu na istu destinaciju.
 • Imamo određena ograničenja oko mjesta za dostavu na odredištu.

Nasa uluga prijevoza manjih pošiljki ( LCL ) može biti:

OD LUKE DO LUKE (Port to Port)

 • Vi odabirete (u dogovoru sa nama) datum i vrijeme preuzimanja vaše pošiljke na vašoj adresi (to može biti vaša privatna adresa ili poslovna ili neko skladište u kojem se nalazi vaša roba).
 • Mi prevozimo pošiljku do našeg skladišta za ukrcaj.
 • Nakon ukrcaja pošiljke u kontejner mi istog prevozimo u luku, krcamo na brod, prevozimo do odredišne luke te do našeg skladišta na odredištu.
 • Na odredištu vašu robu iskrcamo iz kontejnera i stavimo je u skladište.
 • Vodimo računa o carinskoj proceduri iI pomažemo oko carinjenja vaše pošiljke.
 • Carina i porez na odredištu su vaša odgovornost iI idu na vaš teret.
 • Nakon plaćene carine i poreza roba se krca u kamion i dostavlja na vašu sdresu (ovdje imamo neka ograničenja).

OD VRATA DO SKLADIŠTA (Door to Warehouse)

 • Vi odabirete (u dogovoru sa nama) datum i vrijeme preuzimanja vaše pošiljke na vašoj adresi (to može biti vaša privatna adresa ili poslovna ili neko skladište u kojem se nalazi vaša roba ).
 • Mi prevozimo pošiljku do našeg skladišta za ukrcaj.
 • Nakon ukrcaja pošiljke u kontejner mi istog prevozimo u luku, krcamo na brod, prevozimo do odredišne luke te do našeg skladišta na odredištu.
 • Na odredištu vašu robu iskrcamo iz kontejnera iI stavimo je u skladište.
 • Vodimo računa o carinskoj proceduri i pomažemo oko carinjenja vaše pošiljke.
 • Carina iI taxa na odredištu su vaša odgovornost iI idu na vaš teret.

OD SKLADIŠTA DO SKLADIŠTA (Warehouse to Warehouse)

 • Vi dostavljate pošiljku u naše skladište
 • Mi krcamo vašu pošiljku u kontejner.
 • Nakon ukrcaja pošiljke u kontejner mi istog prevozimo u luku, krcamo na brod, prevozimo do odredišne luke te do našeg skladišta na odredištu.
 • Na odredištu vasu robu iskrcamo iz kontejnera iI stavimo je u skladište
 • Vodimo računa o carinskoj proceduri iI pomažemo oko carinjenja vaše pošiljke.
 • Carina i taxa na odredištu su vaša odgovornost i idu na vaš teret
 • Nakon plaćene carine i taxe vi preuzimate robu iz našeg skladišta.

OD SKLADIŠTA DO VRATA (Warehouse to Door)

 • Vi dostavljate pošiljku u naše skladište
 • Mi krcamo vašu pošiljku u kontejner.
 • Nakon ukrcaja pošiljke u kontejner mi istog prevozimo u luku, krcamo na brod, prevozimo do odredišne luke te do našeg skladišta na odredištu
 • Na odredištu vašu robu iskrcamo iz kontejnera iI stavimo je u skladište
 • Vodimo računa o carinskoj proceduri i pomažemo oko carinjenja vaše pošiljke
 • Carina i porez na odredištu su vaša odgovornost i idu na vaš teret.
 • Nakon plaćene carine i poreza roba se krca u kamion i dostavlja na vašu adresu ( ovdje imamo neka ograničenja ).

Dostava i ukrcaj manjih pošiljki - LCL

 • Na vaš zahtjev određenog dana mi dolazimo sa kamionom i preuzimamo vašu pošiljku te je vozimo do našeg skladišta.
 • Da bi uštedjeli isto tako vi sa vašim kamionom možete doveszi robu u naše skladište. Ljudi u skladištu ce pomoći oko iskrcaja robe iz kamiona.
 • Mi krcamo i učvrsćujemo robu u kontejner.

Konsolidacija

 • Vaša pošiljka se prevozi u kontejneru sa sličnim pošiljkama drugih pošiljaoca koje se prevoze do istog odredišta.
 • Cijena prijevoza u konsolidiranom kontejneru ovisi o zapremini ( veličini ) pošiljke te udaljenosti mjesta krajnjeg odredišta (adrese dostave) od našeg skladišta na odredištu.
 • Ukrcaj konsolidiranih pošiljki u kontejner se vrši u luci (mjestu) polaska sa tjednim polascima diljem svijeta (ovdje mogu postojat neka ograničenja ).
 • Pregled polaznih luka te odredišnih luka gdje mi vršimo uslugu.

Kontaktirajte Nas Bez Ustručavanja

Scroll to top